Ιστογράμματα

Θα χρησιμοποιήσετε ένα ιστόγραμμα για να σχεδιάσετε ή να συνοψίσετε το σύνολο των μαζών του μποζονίου Z0, ή οποιασδήποτε άλλης ποσότητας που αναγράφεται στις καρτέλες του παραθύρου ιστογραμμάτων. Το ιστόγραμμα είναι απλά ένας τρόπος για να δείτε πόσες φορές εμφανίζεται μια συγκεκριμένη τιμή της μετρούμενης μεταβλητής. Το πλάτος ή RMS του ιστογράμματος συνδέεται μέσο της αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg με τη διάρκεια ζωής των βραχύβιων σωματιδίων.

 

Για εμφάνιση σε ολόκληρη την οθόνη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την έκδοση.

 

Προαιρετικές ασκήσεις