Σε μια σύγκρουση πρωτονίου-πρωτονίου παράγεται ένας μεγάλος αριθμός σωματιδίων. Τα περισσότερα σωματίδια αλληλεπιδρούν με τα διάφορα μέρη του ανιχνευτή και είναι ορατά σαν ίχνη μέσα στον ανιχνευτή που ονομάζονται "τροχιές". Ο ανιχνευτής ATLAS αποτελείται από διάφορα συστατικά, τοποθετημένα έτσι ώστε όλα τα σωματίδια να περνούν από τα διάφορα στρώματα διαδοχικά. Τα διάφορα στρώματα μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε το είδος των σωματιδίων και να μετρήσουμε την κατεύθυνση, φορτίο, ορμή, ενέργεια, κλπ. που έχουν.

Τα ηλεκτρόνια (τα οποία είναι συστατικά του ατόμου) σταματούν στα ηλεκτρομαγνητικά θερμιδόμετρα (πράσινο τμήμα) και τα μυόνια (200 φορές βαρύτερα από τα ηλεκτρόνια, συστατικά στοιχεία των κοσμικών ακτίνων) περνούν από όλους τους ανιχνευτές και σταματούν στην εξωτερική στοιβάδα, που είναι οι θάλαμοι μυονίων (μπλε τμήμα). Κάτω από τις απεικονίσεις του ανιχνευτή υπάρχει ένας πίνακας με όλες τις τροχιές, ο οποίος δείχνει τη συνολική τους ορμή, την ορμή στο εγκάρσιο επίπεδο (pT) και τις γωνίες τους. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τις τροχιές, ή να εφαρμόσει όρια. Μπορεί επίσης να επιλέξει ένα συγκεκριμένο γεγονός από τη λίστα των γεγονότων.